Leefbaarheid

Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de provincie voor voldoende geschikte woningen voor ouderen. Levensloopbestendig, kleinschalig, duurzaam en bij voorkeur met zorgfunctie. De provincie steunt ook de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen. Ook het permanent wonen in recreatiewoningen is hier een integraal onderdeel van. SENIOREN Brabant vindt het ook belangrijk dat er genoeg sociale woningen en woningen voor starters op de markt blijven en komen.

Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang.

Het openbaar vervoer binnen onze provincie is voor verbetering vatbaar. Stippel samen met de aanbieders van het openbaar vervoer de buslijnen zo optimaal mogelijk uit. SENIOREN Brabant wil graag dat er dan gekeken wordt naar kwaliteit van het openbaar vervoer. Denk daarbij aan bushaltes op loopafstand (in dorpen en wijken), toegankelijkheid en duurzaamheid. Nieuwbouwwijken worden beter ingepast in het openbaar vervoer.

 

U kunt ons helpen door te delen

RSS Nieuws van het provinciehuis

Copyright © 2019 SENIOREN BRABANT