Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van SENIOREN BRABANT. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SENIOREN BRABANT is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SENIOREN BRABANT.

Geen garantie op juistheid
Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als typefouten, vormen nooit een aanleiding om te mogen claimen of te veronderstellen.

SENIOREN BRABANT streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om artikelen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

Aansprakelijkheid
SENIOREN BRABANT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van SENIOREN BRABANT op deze pagina.

U kunt ons helpen door te delen

RSS Nieuws van het provinciehuis

Copyright © 2019 SENIOREN BRABANT