Economie

Economie                                                                                                                                     Wij willen graag een duurzame, schone en circulaire economie in Brabant.  

Leefbaarheid

Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de provincie voor voldoende geschikte woningen voor ouderen. Levensloopbestendig, kleinschalig, duurzaam en bij voorkeur met zorgfunctie. De provincie steunt ook de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen. Ook het permanent wonen in recreatiewoningen is hier een integraal onderdeel van….

U kunt ons helpen door te delen

RSS Nieuws van het provinciehuis

Copyright © 2019 SENIOREN BRABANT